Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Statistik

Statistik i kliniska studier

Val av studiedesign och statistisk metodik har en avgörande roll för den kliniska studiens kvalitet och möjlighet att besvara forskningsfrågan. Kliniska Studier Sverige erbjuder tjänster gällande statistik i kliniska studier.

Detta kan vi hjälpa dig med

Du kan få statistisk rådgivning och stöd i alla delar av studieprocessen. Stödet omfattar exempelvis hjälp med:

  • Studiedesign
  • Dimensionering av studier (poweranalyser)
  • Statistiska metodval
  • Statistisk analysplan
  • Tolkning och redovisning av resultat och metod
  • Rådgivning gällande statistiska frågeställningar, under reviewprocessen, inför publicering av studien i vetenskapliga tidskrifter

Du kan även få hjälp med randomisering i kliniska studier till exempel randomiseringslista, randomiseringskuvert eller randomisering i elektroniska system och kodbrytningsrutiner.

Se vilket stöd du kan få i din region

Senast publicerad: