Ordförklaringar:

Lokal nod Örebro

Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Örebro län. Vår forskning byggs upp tillsammans med Örebro Universitet för att utveckla universitetssjukvården. Vi lotsar dig vidare till rätt kompetens så du kan ägna dig åt din forskning på bästa sätt.

Forskningsstöd i Örebro län

Vi hjälper dig med:

  • forskningsstöd kring ditt forskningsprojekt, studieupplägg, handledning
  • tillgång till forskningslaboratorium, biobank samt facilitet för att kunna genomföra läkemedelsprövningar
  • tillgång till vetenskapliga publikationer och databaser
  • identifiera kliniker, prövare och studiedeltagare
  • utbildning inom t.ex. statistik och GCP
  • tillgång till lokala nätverk med biostatistiker, forskningssköterskor m.fl.

Snabbfakta:

Invånare: 300 000
Sjukhus: 4
Vårdcentraler: 29
Universitetssjukhus: 1

Kontakta din lokala nodsamordnare


Senast publicerad: