Ordförklaringar:

Lokal nod Uppsala

Den lokala noden Region Uppsala är en del av FOU-avdelningen på Akademiska sjukhuset.

Forskningsstöd i Uppsala

Vi kan informera och vidareförmedla kontakter för:

  • hantering av avtal och ekonomi för kliniska prövningar på Akademiska sjukhuset
  • rådgivning och forskningsstöd för kliniska studier
  • identifiering av kliniker/prövare vid studieförfrågningar
  • lab/biobankning
  • utbildning inom t.ex. statistik och studiedesign, GCP och monitorering
  • tillgång till lokala nätverk med biostatistiker, forskningssjuksköterskor (FOSA) m.fl.

Vi medverkar också i regionala och nationella projekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Snabbfakta:

Invånare: 370 000
Sjukhus: 1
Vårdcentraler: 51
Universitetssjukhus: 1

Kontakta din lokala nod­samordnare

Senast publicerad: