Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forskningsstöd och rådgivning

Forum Norr erbjuder stöd och rådgivning för forskare verksamma inom klinisk forskning. Stödet innefattar alla delar i forskningsprocessen, från idé till avslutad studie. Det kan vara GCP-utbildade forskningssjuksköterskor, stöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering samt lokaler och utrustning.

Forskningsprocessen

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på när man genomför en klinisk studie?

Information om forskningsprocessens olika steg

Senast publicerad: