Ordförklaringar:

Design av randomiserade kontrollerade studier – konsten att tänka efter före

Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod.

  • Forum Norr

  • Zoom

  • 23 oktober 2024

  • 12.00 - 13.00

Lägg till i kalender Länk till evenemanget

Randomisering kan vara det närmaste vi kan komma magi inom forskning. Under rätt förutsättningar ger det oss möjlighet utjämna de systematiska felkällor som plågar oss när vi från icke-randomiserade studier försöker uttala oss om orsakssamband. Men randomiserade studier kräver också en grad stor av förregistrering av studiens planerade genomförande, vilket kan vara utmaning. I den här föreläsningen ska vi titta lite på lite olika val som man kan göra i planeringen av sin randomiserade studie.

Föreläsare är Per Liv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Läs mer om våra statistikseminarier:

Utbildningar i statistik

Senast publicerad: