Ordförklaringar:

Introduction to Meta-analysis

Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod.

  • Forum Norr

  • Zoom

  • 12 november 2024

  • 12.00 - 13.00

Lägg till i kalender Länk till evenemanget

Meta-analysis is a statistical tool that combines results from multiple studies to derive a more precise estimate of the effect size. We will discuss the principles in conducting a meta-analysis, interpreting the results and addressing common challenges such as heterogeneity.

The seminar will be held in English.

Lecturer is Wendy Wu, Region Västerbotten/Department of Diagnostics and Intervention, Umeå University.

Meta-analys är ett statistiskt verktyg som kombinerar resultat från flera studier för att få en mer exakt uppskattning av effektstorleken. Vi kommer att diskutera principerna för att genomföra en meta-analys, tolka resultaten och hantera vanliga utmaningar såsom heterogenitet.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Föreläsare är Wendy Wu, Region Västerbotten/Institutionen för diagnostik och intervention, Umeå universitet.

Läs mer om våra statistikseminarier:

Utbildningar i statistik

Senast publicerad: