Ordförklaringar:

Varför blir inte min artikel accepterad?

Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod.

  • Forum Norr

  • Zoom

  • 04 december 2024

  • 12.00 - 13.00

Lägg till i kalender Länk till evenemanget

Några tips och idéer på hur den röda tråden kan knytas ihop i studier, det vill säga att bakgrunden hänger ihop med forskningsfrågan, som leder fram till designen, analysen, resultaten, och diskussionen, som i sin tur bygger vidare med bakgrunden. Exempel på olika typer av formuleringar för syfte och dess intuitiva tolkning på vad studien kommer innehålla, samt exempel på beskrivande titlar och fokuserade abstracts, och olika typer av reporting guidelines för att underlätta skrivande. Presentationen tar också upp några erfarenheter från editor på journalen BMC Cancer.

Föreläsare är Christel Häggström, Region Västerbotten/Institutionen för diagnostik och intervention, Umeå universitet.

Läs mer om våra statistikseminarier:

Utbildningar i statistik

Senast publicerad: