Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Kliniska forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum (KFC) är en resurs för klinisk forskning och här bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier. På KFC kan forskare få stöd genom hela studieprocessen; från idé till avslutad studie. Inom Forum Norr finns fyra KFC, ett i vardera region.

Resurser och tjänster för kliniska studier

KFC erbjuder tjänster såsom studiestöd vid ansökningar, avtalsprocess, projektplanering, monitorering och slutrapportering av studier. Det finns lokaler avsedda för forskning, standardiserad utrustning och möjlighet att hyra GCP-utbildade forskningssjuksköterskor för genomförande av studier. Det erbjuds även laboratorier för att ta hand om och förvara prover (-20° och -80°).

Utbudet av tjänster, lokaler och utrustning varierar mellan de kliniska forskningscentrumen. Kontakta aktuellt KFC för att få veta vilka resurser som erbjuds just där och för kostnadsuppgift.

Våra kliniska forskningscentrum

KFC vid Sunderby sjukhus är en gemensam resurs för forskare inom Region Norrbotten för patientnära klinisk forskning, läkemedelsstudier och forskning i samverkan med norra sjukvårdsregionen.

E-post: forskning@norrbotten.se

Läs mer om KFC Sunderbyn Länk till annan webbplats.

Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en resurs för klinisk patientnära forskning, gemensam för Region Västerbotten och Umeå universitet. KFC erbjuder stöd från idé till avslutad studie.

E-post: klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Läs mer om KFC Umeå Länk till annan webbplats.

Kliniskt forskningscentrum är en servicefunktion i Region Västernorrland som erbjuder infrastruktur och stöd för arbete med klinisk behandlingsforskning och kliniska studier.

E-post: kliniskt.forskningscentrum@rvn.se

Läs mer om KFC Sundsvall Länk till annan webbplats.

Kliniskt forskningscentrums uppdrag är att vara stöd och resurs för att underlätta genomförandet av kliniska studier och bidra till att fler kliniska studier bedrivs inom Region Jämtland Härjedalen. KFC kan stötta under hela forskningsprocessen.

E-post: klinisktforskningscentrum@regionjh.se

Läs mer om KFC Östersund Länk till annan webbplats.

Anna och Agneta KFC Östersund

Foto: Klas Sjöberg/Norrlands universitetssjukhus

Senast publicerad: