Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala ansöknings­processer

Regionala ansökningsprocesser

I de nationella ansökningarna som krävs för att starta en klinisk studie eller en klinisk prövning finns det regionala processer att ta hänsyn till.

Etikprövning

En klinisk studie ansöker om en etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten.

CTIS

För att starta kliniska prövningar görs en ansökan via EU-portalen Clinical Trials Information System (CTIS).

Inom Region Kronoberg har vi stödstrukturer för etikansökan och ansökan till Clinical Trials information system (CTIS). Kontakta FoU Kronoberg

Inom Region Halland har vi stödfunktioner via vårt forskningsstöd Länk till annan webbplats., för ansökan till Etikprövningsmyndigheten och ansökan till Clinical Trials information system (CTIS).

För specifika frågor inom Region Blekinge kontakta: fou.kompetenscentrum@regionblekinge.se

Senast publicerad: