Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Information till deltagare i BIG3

Här finns samlad information för dig som är deltagare i BIG3.

För dig som har fått tid till besök 1

En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 ska du fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen.

Fyll i en ny enkät inför besöket

När du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 ska du fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen. Läs informationen i kallelsen innan du börjar besvara enkäten. Inloggningskoden står på din kallelse.

Fyll i besöksenkät Länk till annan webbplats.

Enkäten beräknas ta cirka 40 minuter att besvara. Frågorna rör bland annat hälsa, livsstil och eventuella sjukdomar i släkten. Du kan när som helst lämna enkäten och när du loggar in igen kommer den att starta på den plats där du lämnade.

Information om undersökning och besök

Undersökningarna beräknas ta cirka 2,5 timmar att genomföra och görs på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid detta tillfälle kommer du att få signera ett så kallat informerat samtycke innan undersökningarna påbörjas. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Så här går undersökningen till

Undersökningarna vid besök 1 utförs av sjukvårdspersonal och ser ut så här:

 • Din vikt, längd, höft- och midjeomfång samt din bukhöjd mäts.
 • Blodprover tas. Totalt tas 80 milliliter blod, vilket kan jämföras med de 450 milliliter som tas vid en blodgivning.
 • Blodtryck mäts i armar och anklar.
 • Ett vilo-EKG tas.
 • Puls och blodtryck mäts i dina fingertoppar och ger ett mått på hur dina blodkärl fungerar.
 • Din lungfunktion mäts. Under detta prov så kommer du att få andas in ett läkemedel som vidgar luftrören.

Tänk på att:

 • Ta med fotolegitimation, vi behöver kunna styrka din identitet.
 • Ha gärna på dig bekväma kläder som är lätta att ta av.
 • Du bör inte röka eller dricka koffeinhaltiga drycker (te, kaffe, energidryck etc) 3 timmar innan undersökningen.
 • Du ska inte vara fastande, men avsluta helst eventuell måltid 2 timmar innan ditt besök.
 • Naglarna ska gärna vara korta (mindre än 5mm långa).
 • Vi bjuder på kaffe och te att dricka, om du vill äta får du gärna ta med något själv.

Uppföljande undersökningar

Efter cirka fem år startas uppföljande undersökningar för dig som varit på en första undersökning.

Uppföljande undersökningar i Big3

Nu startar vi uppföljande undersökningar för dig som varit på en första undersökning för cirka fem år sedan. Observera att fullständig information endast finns i ditt hemskickade material och att enbart inbjudna personer kan delta i studien.

När du fått en förfrågan om att delta i de uppföljande undersökningarna kan du fylla i dina kontaktuppgifter.

Lämna kontaktuppgifter för uppföljande undersökning Länk till annan webbplats.

Inloggningskoden hittar du i ditt brev. En tid efter att du fyllt i dina kontaktuppgifter kommer du att bli kontaktad av oss för att boka en tid för undersökning. Vänligen notera att om det är många som anmäler sig samtidigt, kan det dröja innan vi kontaktar dig.

För dig som har fått tid till uppföljande undersökning

En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 ombeds du fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen. Vänligen läs informationen i kallelsen innan du börjar besvara enkäten. Inloggningskoden står på din kallelse.

Fyll i enkät Länk till annan webbplats.

Enkäten beräknas ta cirka 20 minuter att besvara. Frågorna rör bland annat hälsa och livsstil. Du kan när som helst lämna enkäten och när du loggar in igen kommer den att starta på den plats där du lämnade.

Information inför undersökning och besök

Undersökningarna beräknas ta cirka 1,5 timmar att genomföra och görs på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid detta tillfälle kommer du att få signera ett så kallat informerat samtycke innan undersökningarna påbörjas. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Detta ingår i undersökningarna:

 • Din vikt, längd, höft- och midjeomfång samt din bukhöjd mäts.
 • Blodprover tas. Totalt tas 80 milliliter blod, vilket kan jämföras med de 450 milliliter som tas vid en blodgivning.
 • Blodtryck mäts i armar och anklar.
 • Ett vilo-EKG tas.
 • Din lungfunktion mäts. Under detta prov så kommer du att få andas in ett läkemedel som vidgar luftrören.
 •  

Undersökningarna utförs av sjukvårdspersonal.

Tänk på att:

 • Ta med fotolegitimation, vi behöver kunna styrka din identitet.
 • Ha gärna på dig bekväma kläder som är lätta att ta av.
 • Du bör inte röka eller dricka koffeinhaltiga drycker (te, kaffe, energidryck etc) tre timmar före undersökningen.
 • Du ska inte vara fastande, men avsluta helst eventuell måltid två timmar före ditt besök.
 • Vi bjuder på kaffe och te att dricka, om du vill äta får du gärna ta med något själv.

Undrar du som deltagare något?

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är deltagare i Big3.

Vad är syftet med forskningsprojektet BIG3?

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå sjukdomsmekanismerna bakom de tre folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Förhoppningen är att vi med hjälp av studien kan ta fram nya behandlingsprinciper och metoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för tidigare intervention och en mer individualiserad behandling.

Vem kan delta?

Kallelser kommer att skickas till cirka 100 000 skåningar, dessa är slumpmässigt valda utifrån folkbokföringsregistret. För att urvalet ska vara statistiskt korrekt kan endast de som får en hemskickad inbjudan delta. Man kan alltså inte be om att få vara med i studien.

Har jag kallats för att jag har en sjukdom, eller för att jag tillhör en riskgrupp?

Nej, du är enbart utvald efter din ålder. Vi har slumpmässigt inbjudit personer bosatta i Skåne i åldrarna 45-75 år. Urvalet har gjorts från folkbokföringsregistret.

Vad tjänar jag på att vara med i studien?

Du kommer inte att få betalt för att du deltar. Du kommer att ha möjlighet att genomgå en undersökning på Skånes universitetssjukhus. Du kommer att få svar från undersökningen inom sex veckor efter ditt besök, och vi kommer i de fall något avvikande upptäcks, lotsa dig vidare inom vården. Som deltagare hjälper du dessutom till att hitta bättre diagnostiserings- och behandlingsmetoder för framtidens vård.

Finns det några risker med undersökningarna?

De moment som ingår i våra undersökningar har använts länge och regelbundet inom vården, och inga väsentliga risker anses finnas.

Måste jag fortsätta att delta i studien när jag väl tackat ja?

Nej, du kan när som helst dra dig ur studien genom att skriftligen meddela detta.

Vem är ansvarig för forskningsprojektet?

Forskningsprojektet BIG3 initierades, ägs och drivs av Region Skåne. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Lunds Universitet och industrin, men alla databaser, prover och resultat är samlade inom Region Skåne och behandlas strikt konfidentiellt.

Vem har granskat forskningsprojektet?

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har granskat och godkänt forskningsprojektet BIG3.

Senast publicerad: