Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Föreläsningsserie i hälsoekonomi

Fyra föreläsningar med olika teman inom hälsoekonomi under hösten 2023 som ges av Region Kronoberg, nu tillgänglig för alla i Södra Sjukvårdsregionen!

Föreläsningar i hälsoekonomi

Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar görs för att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser. Syftet är att tydliggöra vilket alternativ som ger mesta möjliga hälsa till befolkningen, givet de resurser som finns tillgängliga.

Välkommen till en digital föreläsningsserie

Vi går igenom grunderna för hälsoekonomiska analyser. Serien består av 4 tillfällen där vi diskuterar olika tema inom hälsoekonomi. Du får gärna vara med på enstaka eller samtliga tillfällen.

Vi kommer bland annat att gå igenom hur en hälsoekonomisk analys genomförs, hur
kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) används som utfallsmått, fördjupar oss i
kostnadseffektivitet, modellanalyser och tolkning av resultatet av hälsoekonomiska
utvärderingar. Föreläsningarna varvas med teori och praktisk tillämpning där
inlärningen underlättas med hjälp av många exempel. Individuella övningar samt
gruppdiskussioner ingår.

Kursen riktar sig till dig som vill ha ökad förståelse för hur hälsoekonomiska
analyser genomförs och kan användas för ett informerat beslutsfattande.
Inga förkunskaper i hälsoekonomi krävs.

Kursens fyra tillfällen:

 • 21 september klockan 13-16
  • Introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
 • 19 oktober klockan 13-16
  • Att mäta och värdera hälsa
 • 23 november klockan 13-16
  • Kostnadseffektanalyser
 • 14 december klockan 13-16
  • Modellanalys och känslighetsanalys

Läs mer om föreläsningarnas innhåll här Pdf, 300.9 kB.

Anmälan dig här Länk till annan webbplats. - Teams-länken skickas senare.

Senast publicerad:

Innehåll på sidan