Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Loc/org-nummer prövningssite

På denna sida finns location- och organisationsnummer för prövningssite inom Region Stockholm som anges vid CTIS-ansökan.

Ange prövningssite i CTIS-ansökan

Vid en CTIS-ansökan anges prövningssite via location- och organisationsnummer som är registrerade i European Medicines Agencys (EMA) Organisations Management System (OMS).

Location/organisatonsnummer för vårdgivare inom Region Stockholm (Excel) Excel, 50 kB.

CTIS (Clinical Trials Information System Länk till annan webbplats.) är den nya gemensamma webbportalen och databasen för kliniska prövningar inom EU/EES. CTIS kommer att användas av sponsorer (kommersiella, icke-kommersiella och akademiska) av kliniska prövningar som en gemensam ingång för allt som rör den kliniska prövningen, inklusive publicering av resultat.

Senast publicerad: