Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regional försäkring

Här finns det information om förskringar inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.


Läkemedelsförsäkring

Företag som säljer läkemedel i Sverige kan vara medlemmar i Läkemedelsförsäkringen (LFF). Läkemedelsförsäkringen reglerar läkemedelsskador orsakade i vanlig vård eller i en klinisk prövning under vissa uppfyllda villkor.

En förutsättning för försäkringens giltighet är att läkemedlet dispenseras eller tillhandahållas från ett svenskt apotek eller svensk sjukvårdsinrättning.

Det finns undantag då läkemedelsförsäkringen inte gäller för kliniska prövningar. Vid en akademisk studie, när den egna regionen tillsammans med ansvarig prövare agerar sponsor, säkerställer ansvarig prövare att försäkringen gäller. Detta genom att kontakta LFF. Om läkemedelsförsäkringen inte gäller måste adekvat skydd säkerställas på annat sätt, som till exempel genom en tilläggsförsäkring. Vid osäkerhet bör juridiska enheten eller motsvarande i regionen kontaktas. Även vid studieavtal med företagssponsorer som tillhandahåller studie-läkemedel rekommenderas prövningssite att kontrollera att försäkring finns.

Om läkemedelsförsäkring, LFFs webbplats Länk till annan webbplats.

Patientförsäkring

Sjukhusen under region Stockholm har patientförsäkring via Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) i vilken studiedeltagare ingår.

För att LÖF:s försäkringsåtagande ska gälla krävs både att:

  1. den hälso- och sjukvård som ingår i forskningsstudien bedrivs av regionen
  2. patienten har lämnat ett informerat samtycke till att delta i forskningen

Om patientförsäkring, LÖFs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: