Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Databaser för kliniska studier

I dagsläget finns det ingen heltäckande databas för kliniska studier på nationell nivå i Sverige. Kliniska Studier Sveriges arbete med att samla in statistik sker regionalt, inom Region Stockholm och Gotland finns en lokal databas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Regional registrering av studier

Karolinskas Databas för Kliniska studier

Här registreras alla kliniska studier där Karolinska Universitetssjukhuset står som forskningshuvudman i etikprövningsansökan. Databasen syfte är att ge en samlad bild över alla planerade, pågående och avslutade studier samtidigt som det administrativa arbetet för enskilda studier förenklas. Databasen ska också öka transparensen för kliniska studier gentemot patienter och allmänhet.

Kontakta ansvariga för mer information

Se studier öppna för inklusion på Karolinska Universitetssjukhuset Länk till annan webbplats.

Internationell registrering av studier

CTIS (Clinical Trials Information System Länk till annan webbplats.) är den nya gemensamma webbportalen och databasen för kliniska prövningar inom EU/EES. CTIS kommer att användas av sponsorer (kommersiella, icke-kommersiella och akademiska) av kliniska prövningar som en gemensam ingång för allt som rör den kliniska prövningen, inklusive publicering av resultat.

Här hittar du organisation/location-nummer för prövningsite inom Region Stockholm. Dessa nummer är registrerade i EMA:s Organisations Management System anges i CTIS-ansökan.

Lista ORG/LOC-id prövningssite Region Stockholm Excel, 50.5 kB.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA) har krav på registrering och resultatrapportering av läkemedelsstudier som bedrivs i USA. Studierna registreras i clinicaltrials.gov. I denna databas kan studier hittas utifrån medicinskt tillstånd, läkemedel eller var de bedrivs.

Databasen Clinicaltrials.gov Länk till annan webbplats.

WHO (World Health Organisation) sammanställer data från olika databaser i en egen sökbar databas för kliniska studier, International Clinical Trials Registry (ICTRP). ICTRP har som mål att bli en heltäckande databas över pågående och avslutade kliniska studier världen över.

International Clinical Trials Registry Länk till annan webbplats.

Databasen ISRCTN Registry drivs av BioMed Central som är ett förlag för fritt tillgänglig publicering av vetenskaplig information. I ISRCTN registry kan både interventionsstudier och observationsstudier registreras och här går det att söka efter studier som pågår eller är avslutade samt få information om studiedetaljer och resultat.

ISRCTN Registry Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: