Ordförklaringar:

Kliniskt forsknings­centrum erbjuder stöd för kliniska studier vid Danderyds sjukhus

Eva och Hillevi står framför en witeboardtavla

Eva Isaksson och Hillevi Asplund vid Kliniskt forskningscentrum. Foto: Petra Groth

I nyrenoverade lokaler på Danderyds sjukhus hittas Kliniskt forskningscentrum, en sjukhusövergripande stödfunktion för medarbetare vid Danderyds sjukhus och institutionen för klinisk vetenskap KI-DS vid Karolinska Institutet.

Verksamheten Kliniskt Forskningscentrum (KFC) består av erfarna forskningssjuksköterskor, statistiker och biomedicinska analytiker. Här finns också ett välutrustat forskningslabb för blodprovshantering och biokemiska analyser samt ett fryshotell för lagring av forskningsprover. Till verksamheten hör även Clinical AI Research-lab (CAIR-lab) ett innovationslaboratorium inriktat på utveckling av praktiskt använde av artificiell intelligens.

Den här dagen har KFC besök av Forum Stockholm-Gotland och Karolinska Trial Alliance, regional nod respektive regional stödfunktion inom Kliniska Studier Sverige. Eva Isaksson, Leg sjuksköterska och medicine doktor visar runt i KFCs lokaler och berättar om verksamheten.

– De här lokalerna färdigställdes i början av 2023 med invigning i mars. Danderyds sjukhus har universitetssjukvårdsenheter vilket innebär att vården ska kombineras med forskning, utbildning och innovation. Forskning är en förutsättning för att bedriva evidensbaserad vård och på KFC kan kliniska forskare få stöd och resurser för att bedriva sin forskning. Det kan handla om rådgivning eller stöd vid till exempel projektplanering, avtalsskrivning, datainsamling eller monitorering.

Besöket passerar förbi KFCs laboratorier där arbete pågår.

– KFC Lab utför provhantering och biokemiska analyser för forskningsprojekt, berättar Eva Isaksson vidare. Genom att utveckla ett centralt nätverk av kompentens och resurser så behöver inte varje enskild forskare skapa egna strukturer för sitt forskningsarbete i form av exempelvis forskningssjuksköterskor eller labbutrustning. Ett centralt KFC gör det möjligt för enskilda personer och mindre forskargrupper att bedriva klinisk forskning.

Laborant som placerar provrör i ställ

KFC Lab utför blodprovshantering och biokemiska analyser för kliniska studier. Foto: Petra Groth

Besöket går över i diskussioner kring regionalt samarbete.

– Det är jättebra att vi kan samarbeta inom ramen för vårt noduppdrag, säger Viktoria Björk, nodföreståndare för Forum Stockholm-Gotland och chef på avdelningen för forsknings och utvecklingsstöd på Karolinska Universitetssjukhuset. Vår avdelning har investerat i och utvecklat olika verktyg och stöd för klinisk forskning i hälso-och sjukvården, berättar hon. Om det stöd vi tagit fram kan komma fler till nytta så vill vi gärna dela med oss och bjuda in andra från regionen att delta.

– Ja, för oss är det absolut värdefullt att ha en regional dialog, säger Eva Isaksson. Framöver kommer vi att arbeta med interna riktlinjer och vårt register för kliniska studier, då är det välkommet att ta del av redan framtagna och beprövade modeller.

– På gång hos oss är även vårt nätverk för forskningssjuksköterskor och koordinatorer, säger Hillevi Asplund, också forskningssjuksköterska vid KFC. Medarbetare på Danderyds sjukhus får gärna höra av sig till oss om de vill vara med i nätverket.

– Vi är väldigt glada att de här lokalerna har kunnat iordningställas för att främja den kliniska forskningen på sjukhuset, fortsätter hon. Forskning och utbildning måste ske där patienterna är för att vi ska kunna utveckla vården och öka vår gemensamma kompetens.

Kliniskt forskningscentrum Danderyds sjukhus

  • Drivs gemensamt av Danderyds sjukhus och Institutionen för klinisk vetenskap KI-DS vid Karolinska Institutet
  • Fyra enheter: KFC Support, KFC Statistik, KFC Lab och CAIR Lab
  • Placering: Danderyds sjukhus, Målpunkt R plan 6
  • Mer info: KFC webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: