Ordförklaringar:

En regional databas för kliniska studier i Region Stockholm

Den 3 juni blev Karolinska Universitetssjukhusets databas för kliniska studier regional då Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, anslöts. På sikt kommer fler vårdgivare att anslutas till databasen för en samlad bild över planerade, pågående och avslutade studier i Region Stockholm.

Forum Stockholm-Gotland har varit delaktig i pilotprojektet.

Läs nyheten i sin helhet | slso.regionstockholm.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: