Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forum Stockholm-Gotland

Regional nod för samverkansregion Stockholm-Gotland. Vi stöttar förutsättningarna för kliniska studier inom regionen.

Forskningsstöd

Karolinska Trial Alliance erbjuder stödtjänster för regulatoriska frågor, studieprotokoll, monitorering, rapportering och utbildning samt rådgivning inom hela Region Stockholm och Gotland. Läs mer på KTAs webbsidor Länk till annan webbplats.

På Forum Stockholm-Gotlands webbsidor guidar vi till stöd och infrastruktur för kliniska studier. Se sidorna för forskningsstöd.

Stöd för rutiner och processer

Forum Stockholm-Gotland ger övergripande stöd till sjukhus och kliniker inom samverkansregionen gällande rutiner och processer för kliniska studier. Vi arbetar aktivt med att dela och anpassa material framtaget för att underlätta genomförande av studier. Vi förmedlar också kontakt till expertis och arbetar brett med kommunikation om stöd och tjänster för kliniska studier i regionen.

Studieförfrågningar

Vi arbetar alltid för att snabbt nå ut med de studieförfrågningar som kommer in via Kliniska Studier Sveriges nationella tjänst Feasibility Sweden. I vårt nätverk finns representanter från alla sjukhus inom regionen samt SLSO som inkluderar primärvården, psykiatri och geriatrik i Region Stockholm.

Mer information hos Feasibility Sweden Länk till annan webbplats.

Utbildning

För att stärka förutsättningarna för kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland fokuserar vår basverksamhet på kvalité av kliniska studier. Utifrån vår kartläggning av utbildnings­behov har två kurser startats upp; Grundkurs för forskningssjuksköterskor och Introduktionskurs i kliniska studier: från idé till arkivering. Båda kurserna har syfte att ge en stabil kunskapsgrund, harmonisera arbetssätt inom regionen och skapa givande nätverk för forskningssjuksköterskor och prövare.

Forum Stockholm-Gotland stöttar även via subventionering av GCP-utbildningar för anställda inom hälso- och sjukvården i regionerna med målet att kontinueligt öka antalet GCP-certifierad vårdpersonal inom samverkansregionen.

Läs mer på vår sida för utbildning.

Arbete inom fokusområden

Inom vårt uppdrag identifierar vi regionala utvecklingsbehov och tar dessa vidare som lokala satsningar eller arbete inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Vi genomför också pilotprojekt tillsammans med Karolinska Univeristetssjukhuset där syftet är att ta fram stödstrukturer och förenklad administration som kan appliceras regionalt.

Struktur/Organistation

Forum Stockholm-Gotalnd är organisatoriskt placerad vid FoUUI-staben på Karolinska Universitetssjukhuset där vi tillsammans med Karolinska Trial Alliance Länk till annan webbplats. stöttar klinisk forskning inom hela sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Som regional nod inom Klinska Studier Sverige bidrar våra medarbetare i det nationella samarbetet och utvecklingsarbetet.

Senast publicerad: