Ordförklaringar:

Monitorering

Forum Sydost erbjuder tjänster kring monitorering i kliniska studier.

Monitorering/kvalitetskontroll

Monitorering är obligatoriskt för kliniska prövningar på läkemedel och medicintekniska produkter. För att säkerställa kvalitet kan monitorering genomföras på andra typer av kliniska studier, trots att det inte är lagkrav.

Forum Sydost erbjuder monitoreringstjänster framför allt till kliniska prövningar. Stödet inkluderar en riskbaserad monitoreringsplan och monitorering under genomförandet av studien.

Samverkansmonitorering

Vi erbjuder även en tjänst för samverkansmonitorering av multicenterstudier med prövningställen (site) i flera regioner. I samverkansmonitorering samarbetar flera monitorer kring monitorering i syfte att effektivisera arbetet.

Kontakta oss på forumo@regionostergotland.se om du har frågor kring samverkansmonitorering.

Senast publicerad: