Ordförklaringar:

Nätverk inom Forum Sydost

Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor. Nätverk erbjuds både på lokal nivå inom den egna regionen men även på regional nivå med deltagare från alla tre regioner.

Nätverk för forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa kontakter, dela information och kunskap. Deltagare från nätverket samarbetar nationellt med forskningssjuksköterskor i övriga Sverige med frågor som berör forskningssjuksköterskans arbete och utveckling.

Nätverksträffar

För forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal arrangeras både lokala och regionala nätverksträffar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Regionala träffar genomförs en gång per år och lokala träffar en gång per termin.

Kontakt

Forskningssjuksköterskor eller annan forskningsstödjande personal som vill gå med i de lokala nätverken kontaktar:

Region Östergötland: Kliniska forskningsenheten

Region Kalmar län: Beate König

Region Jönköpings län: Yvonne Pantzar

Nästa nätverksträff

15 maj 2024, kl. 9.30 - 15.30 på Hotell Rådmannen i Alvesta. Anmälan har stängt. Om du har frågor kring anmälan, kontakta: malin.huss@regionostergotland.se

På agendan står bland annat:

  • information om regulatoriska nyheter (ny ICH-GCP, CTIS m.m.)
  • biobanken i praktiken - ny biobankslag, remiss- och provhantering
  • forskning - ett teamwork med rätt använd kompetens
  • workshop och diskussioner

Senast publicerad: