Ordförklaringar:

Kontakta Gothia Forum

Vi har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Gothia Forum är en regional nod och erbjuder en ingång för dig som vill ha hjälp med planering och genomförande av klinisk forskning.

Våra kontaktuppgifter

Adress: Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg
Telefon: 031 - 342 96 70
E-post: gothia.forum@vgregion.se

Webbplats: www.gothiaforum.com Länk till annan webbplats.

Förfrågningsformulär för projektstöd Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: