Ordförklaringar:

Nationell konferens om kliniska studier

En mötesplats som stärker förut­sättningarna för kliniska studier

Nationell konferens för kliniska studier är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

På programmet finns högaktuella ämnen och inspirerande talare. Under konferensen ges också utrymme för strategiska och lösningsorienterade diskussioner som kan öka förståelsen för varandras behov, utmaningar och intressen. På så sätt kan vi tillsammans stärka förutsättningarna för att integrera forskning i hälso- och sjukvården och bidra till att Sverige stärker sin position inom life science.

Konferens i Umeå 2025

Nationell konferens om kliniska studier arrangeras vartannat år. Nästa konferens anordnas i Umeå den 22-23 maj 2025. Prenumerera på våra nyheter eller följ oss på LinkedIn för att få information om program och när anmälan öppnar.

Prenumerera på nyheter från Kliniska Studier Sverige

Senast publicerad: