Ordförklaringar:

Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier har genomförts fem gånger. Konferensen anordnas vartannat år. På denna sida finns tidigare konferenser sammanfattade.

Konferens 2023

Den 4-5 maj 2023 anordnades Nationell konferens om kliniska studier i Göteborg. På plats fanns 550 deltagare från näringsliv, hälso- och sjukvård och akademi. Konferensen tog avstamp i hur vi tillsammans kan stärka förutsättningarna för att integrera forskning i hälso- och sjukvården och bidra till att Sverige stärker sin position inom life science.

Program

9.00 Registrering och frukost

10.00 Välkomna!
Dennis Larsson, nodföreståndare Gothia Forum

10.05 Introduktion till programmet
Lisa Kirsebom, moderator
Jan Kilhamn, specialist infektionssjukdomar, Med Dr, Carlanderska sjukhuset
Frida Lundmark, sakkunnig policy, LIF – de forskande läkemedelsföretagen

10.15 Inledningstal
Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

10.25 Kliniska Studier Sverige – var står vi idag?
Patric Amcoff, ordförande Kliniska Studier Sverige

10.35 Sverige som klinisk forskningsnation
Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet

10.55 Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor
Peter Asplund, fd utredare Klimat- och näringslivsdepartementet, verksamhetschef ANIVA Region Örebro

11.30 Paus

11.40 Att synliggöra och följa upp pågående forskning

Värdet av statistik över kliniska studier
Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

Att synliggöra pågående kliniska studier: panelsamtal
Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala
Jenny Söderberg, projektledare kliniska läkemedelsprövningar, Lif
Elham Hedayati, docent vid Karolinska institutet, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

12.30 Lunch

13.30 Nationella nätverk för genomförande av kliniska studier

Trial Nation – erfarenheter från Danmark av nationellt samarbete för fler kliniska prövningar
Marianne Pilgaard, CEO Trial Nation

Bygga upp en infrastruktur för kliniska studier – Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi (SNAKS)
Verena Sengpiel, docent vid Göteborgs Universitet, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska studier i pandemitider – Vaccinstudien COVERS
Fredrik Kahn, överläkare, Skånes Universitetssjukhus; docent i infektionsmedicin, Lunds Universitet

14.30 Paus

15.00 Att skapa förutsättningar för forskning inom hälso- och sjukvården

Sammanhållen karriärmodell för att kombinera forskning, utbildning och klinik genom hela yrkeslivet
Patrik Danielson, professor och överläkare, dekan för Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Forskning på länssjukhusnivå: Möjligheter, utmaningar och betydelse
Abbas Chabok, adj professor och överläkare Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Sjukhusövergripande strategi för att främja klinisk forskning
Stina Isaksson, forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus

Klinisk forskning i Folktandvården – hur skapar vi förutsättningar?
Marta Persson, områdeschef forskning och utbildning, Folktandvården Västra Götalandsregionen

16.10 Målen för regeringens forskningspolitik med fokus på klinisk forskning
Mats Persson, utbildningsminister

16.25 Avslutning

16.30–17.30 Mingel
Fortsatta samtal efter konferensens första dag.

9.00 Återkoppling från torsdagen
Lisa Kirsebom
Jan Kilhamn
Frida Lundmark

9.15 Fördel Sverige? – Klinisk forskning ur ett internationellt perspektiv
Tomas Andersson, Clinical Vice President Cardiovascular, AstraZeneca

9.30 Hur kan ökad patientsamverkan leda till bättre forskning?
Cristin Lind, projektledare, EUPATI Sverige/Funktionsrätt Sverige

9.50 Paus

10.20 Hälsodata och biobanker – viktiga förutsättningar för klinisk forskning

Hälsodata – vad är det som händer?
Katarina Nyström, särskild utredare vid Socialdepartementet, jurist vid Genomic Medicine Sweden och Kliniska Studier Sverige - Gothia Forum

Nationell samverkan för bättre nyttjande av biobanksprov
Christian Bruzelius, projektledare Införandeprojekt Biobankslag (2023:38), Biobank Sverige
Elisabeth Norén, nationell projektkoordinator för biobanksstrategi, Biobank Sverige

Nationella genomikplattformen
Per Sikora, Chair Technology and Infrastructure Executive Group, Genomic Medicine Sweden

Vanliga frågor om hälsodata – juristerna ger svar
Per Bergstrand, jurist vid Vetenskapsrådet
Helena Carrick, jurist vid Kliniska Studier Sverige - Gothia Forum
Lena Jönsson, regionjurist Region Dalarna

11.30 Lunch

12.30 Decentraliserade studier – möjligheter och utmaningar: panelsamtal
Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef Kliniska Prövningar & Licenser, Läkemedelsverket
Marja-Liisa Lammi Tavelin, projektledare för projektet "Satellite sites", Kliniska Studier Sverige
Hedda Magnusson, Director Clinical Operations, LINK Medical Research, styrelseledamot ASCRO

13.00 NorTrials – ett offentlig-privat partnerskap för kliniska studier i Norge
Signe Øien Fretland och Ellen Johnsen, NorTrials koordinerande enhet

13.15 Feasibility Sweden - En nationell tjänst för studieförfrågningar till den svenska hälso- och sjukvården
Yvonne Pantzar, Forskningskoordinator, Forum Sydost
Lotta Jonsson, Country Clinical Operations Manager Nordics, AbbVie

13.30 Summering och avslutning

Lisa Kirsebom
Jan Kilhamn
Frida Lundmark
Dennis Larsson

14.00 Konferensen avslutas

Deltagarna säger


- Det var ännu bättre än vad jag kunde förvänta mig – proffsigt. Jag tar med mig en vision om ännu mer samarbete med andra. Det är väldigt spännande att se vad det är som pågår överallt. Om vi bara kan få ihop det här tillsammans så kommer vi komma framåt. Under konferensen har jag förstått att det är många andra som tänker på samma sak som jag och att vi kommer kunna jobba vidare tillsammans – det känns hoppfullt!

Eva Isaksson, Med. Dr., Klinisk prövningsledare och forskningssköterska på Karolinska Institutet, Forskningssamordnare på Danderyds sjukhus

- Det är fantastiskt roligt att alla dessa människor som är verksamma inom klinisk forskning träffas. Energi och positiv framåtanda är den stora trenden som jag ser. ​

Jan Kilhamn, specialist infektionssjukdomar, Med Dr, Carlanderska sjukhuset och spanare på konferensen.

Senast publicerad:

Innehåll på sidan