Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar

Utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik

Kliniska Studier Sverige anordnar utbildningar inom klinisk forskning och klinisk forskningsmetodik. Utbildningarna ger kunskaper som krävs för att kunna genomföra kliniska studier av god kvalitet och i enlighet med regelverk.

Vi erbjuder utbildningar inom dessa områden

Senast publicerad: