Ordförklaringar:

Kliniska studier

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Två personer vid ett bord.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Forum Stockholm-Gotland

Forum Stockholm-Gotland stödjer arbetet med kliniska studier inom samverkansregionen, bland annat genom stöd vid studieförfrågningar (så kallad feasibility), kontakt till expertis samt vidareutveckling av regionens stödstrukturer och tjänster. Uppdraget innebär även att identifiera regionala utvecklingsbehov och ta dessa vidare som utvecklingssatsningar inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, samt att sprida resultaten av det utvecklingsarbete som görs inom Kliniska Studier Sverige.

I fokus

Stöd för rutiner och processer Pil till höger

Vi stöttar sjukhus och kliniker inom Region Stockholm och Gotland.

Subventionering av GCP-utbildningar Pil till höger

Forum Stockholm-Gotland subventionerar GCP-utbildningar för anställda inom hälso- och sjukvård i samverkansregionen.

Nätverk Pil till höger

För dig som arbetar med kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland.

Stöd för rutiner och processer Pil till höger

Vi stöttar sjukhus och kliniker inom Region Stockholm och Gotland.

Subventionering av GCP-utbildningar Pil till höger

Forum Stockholm-Gotland subventionerar GCP-utbildningar för anställda inom hälso- och sjukvård i samverkansregionen.

Nyheter

Region Norr

 • Detta gäller för CTIS – nya EU-portalen för läkemedels­prövningar


  Idag blir den nya EU-portalen CTIS obligatorisk att använda när du ansöker om tillstånd för att bedriva en ny läkemedelsprövning inom EU och EES. Kliniska Studier Sverige erbjuder mallar och stöddokument samt rådgivning kopplat till CTIS.
 • Enkät för uppdatering av utbildnings­utbud inom kliniska studier


  Via en enkät undersöker Forum Stockholm-Gotland tillsammans med Karolinska Trial Alliance behovet av kurser och utbildningar inom kliniska studier. Alla som arbetar med kliniska studier inom regionen är välkomna att lämna svar.
 • Personer som skriver och pratar vid bord.

  Kurs i kliniska prövningar och GCP 7-8 februari


  Dags att ge sig in i kliniska prövningar? Karolinska Trial Alliance håller en grundläggande två-dagarsutbildning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP). Kursen ger dig en gedigen grund och täcker in allt från Läkemedelsverkets roll till biobank och statistik.

Prenumerera på nyheter

Nyheter publiceras regelbundet, här kan du läsa om såväl regionala som nationella nyheter och stundande evenemang inom Klinisk studier.


Stöd framtaget inom samarbetet Kliniska Studier Sverige

 

Forskningsprocessen

På denna sida beskrivs forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Vit pil

Mallar och stöddokument

På denna sidan hittar du mallar och stöddokument som Kliniska Studier Sverige har tagit fram.

Vit pil

Region Stockholm och Gotland

Region Stockholm och Gotland innefattar ett flertal större sjukvårdsinrättningar som tillsammans erbjuder vård till regionernas population om 2,4 miljoner invånare. Universitetssjukhus i samverkansregionen är Karolinska Universitetssjukhuset.

> 1500

Pågående kliniska studier

>10

sjukhus i regionen

>2000

aktiva forskare

>50

Fas I-studier