Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Datauttag

På denna sida samlas information om stöd för registerforskning och datauttag i Region Stockholm och Gotland.

Centrum för hälsodata, Region Stockholm

Centrum för hälsodata (CHD) samordnar ansökningar om datauttag för forskningsändamål från regionens vårdgivare och datakällor. CHD är även en samlad kontaktpunkt för alla hälsodatafrågor i regionen och tillhandahåller bedömning av vilken typ av data som kan delas samt hur delningen kan ske i enligt gällande lagstiftning. CHD har även uppdrag att främja metodutveckling för användning av hälsodata inom vården.

Information om Centrum för hälsodata, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett nationellt och regionalt kvalitetsregistercentrum som samlar ansluna register och även arbetar med innovation och utveckling av register tillsammans med registerhållare och organisationer. QRC stödjer också forskare som vill använda kvalitets­registerdata i sin forskning.

Stöd för registerforskning, QRCs webbplats Länk till annan webbplats.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland stödjer forskning och innovation inom cancerområdet. I uppdraget ingår att stödja utvecklingen av kvalitetsregister och samarbeten mellan akademi och industri samt att aktivt främja cancerforskning med stöd av kvalitetsregister.

Stöd för registerforskning inom cancerområdet, Regionalt cancercentrums Stockholm Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Biobank och Studiestöd

Biobank och Studiestöd är Region Stockholms biobanksverksamhet. Hos Biobank och Studiestöd finns Stockholms Medicinska biobank (SMB) som registrerar vård- och forskningsprovsamlingar tagna inom eller utlämnade till Region Stockholm.

Tjänster kring datauttag kopplat till insamlat prov och/eller registerdata, Biobank Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: