Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i Good Clinical Practice

Forum Norr erbjuder utbildningar i Good Clinical Practice.

Om Good Clinical Practice

 Good Clinical Practice (GCP) är en internationell standard för hur kliniska prövningar ska genomföras med syfte att säkerställa att studiedeltagarens säkerhet, rättigheter och integritet skyddas samt att insamlad forskningsdata och resultat är korrekta.

I kliniska prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter ska prövare och medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning i GCP. Denna kunskap är värdefull även för dig som arbetar med andra typer av kliniska studier.

Forum Norrs GCP-utbildningar

Forum Norr erbjuder årligen nedanstående utbildningar i GCP. De vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskap inom området.

GCP-utbildningarna är öppna för medarbetare och chefer i norra sjukvårdsregionen.

Grundkurs, digital grundutbildning, repetitionskurs samt fördjupningskurs i GCP berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Grundkurs i GCP

Denna heldagskurs ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande och avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har gått en grundkurs i GCP.

Kommande kurstillfälle

Grundkurs i GCP 27 februari 2024

Digital grundutbildning i GCP

Den här kursen genomförs digitalt utifrån din egen studietakt. Utöver teori får du som deltar svara på löpande kunskapstester.

Efter avslutad utbildning ska du behärska de övergripande områdena som är relevanta vid kliniska studier.

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i GCP men inte har möjlighet att delta vid något av våra ordinarie kurstillfällen.

Anmäl intresse för digital grundutbildning i GCP (gäller ej ordinarie grundkurs i GCP)

Repetitionskurs i GCP

Denna halvdagskurs ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP och behöver en repetition.

Kommande kurstillfälle

Meddelas senare

Fördjupningskurs i GCP

Denna heldagskurs ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande kurs i GCP och är intresserad av att fördjupa eller uppdatera dina kunskaper.

Kommande kurstillfälle

Fördjupningskurs i GCP 23 april 2024

Regelverk, forskningsetik och GCP för chefer

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar. Förutom att ge kunskap kring forskningsetik, regelverk och Good Clinical Practice, GCP, syftar utbildningen även till att ge deltagarna inspiration till att utveckla sina verksamheter när det gäller att bedriva klinisk forskning.

Kursen vänder sig till verksamhetschefer, FoU-ansvariga och andra chefer i hälso- och sjukvården.

Kommande kurstillfälle

GCP för chefer 2 maj 2024

Regelverk, forskningsetik och GCP för chefer 17 oktober 2024 (preliminärt datum, anmälan öppnar senare)

Senast publicerad: