Ordförklaringar:

Utbildning om forskares tillgång och hantering av journalinformation – praktisk vägledning

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor och praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata.

  • Forum Mellansverige

  • Digitalt via zoom

  • 30 maj 2024

  • 13.00 - 15.30

Lägg till i kalender

Om utbildningen

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor och praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata. Utbildningen innefattar frågor kring lag om etikprövning av forskning som avser människor, patientdatalagen, GDPR samt offentlighet och sekretess.

Kostnad: Avgiftsfritt

Målgrupp: Forskare och forskningsstödjande personal

Föreläsare: Stéphanie Forsmark, regionjurist Gävleborg och Lena C Johnsson, regionjurist Dalarna

Anmälan

Utbildningen är öppen för regionanställda.

Senast publicerad: