Ordförklaringar:

Övriga stödstrukturer i sydöstra sjukvårdsregionen

Registercentrum Sydost (RCSO)

Registercentrum Sydost är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. I samverkan med övriga registercentrum, erbjuder de nationella kvalitetsregister och stöd över alla ingående delar i utveckling och drift av nationella kvalitetsregister.

RCSO (sydostrasjukvardsregionen.se) Länk till annan webbplats.

Regionalt biobankscentrum

Regionalt biobankscentrum är ett serviceorgan för alla verksamheter inom sydöstra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen, t.ex. biobankssamordnarna i Jönköping och Kalmar, biobanksansvariga, patienter, allmänhet, sjukvårdspersonal, forskare och huvudmän.

Regionalt biobankscentrum sydöstra sjukvårdsregionen (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

 

Regionalt cancercentrum Sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) är en kunskaps- och serviceorganisation i sydöstra sjukvårdsregionen, som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

RCC Sydöst (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: