Ordförklaringar:

Utbildningar

Forum Sydost arrangerar kurser och utbildningar främst inom GCP (Good Clinical Practice).

Kurser inom kliniska prövningar och GCP

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell, etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Motsvarande kvalitetsstandard finns för klinisk prövning av medicinsk teknik (ISO 14155).

Dokumenterad kunskap i GCP är obligatoriskt vid genomförande av kliniska prövningar, men kunskapen är också värdefull i andra kliniska studier.

Våra kurser uppfyller minimikraven som TransCelerate fastslagit för GCP-utbildningar. Skräddarsydda utbildningstillfällen kan erbjudas utifrån önskemål.

Medarbetare inom hälso- och sjukvården (Sydöstra sjukvårdsregionen) deltar kostnadsfritt i kurser kopplade till genomförandet av kliniska studier. För vidare frågor och/eller kostnadsförslag kontakta utbildningssamordnare Laila Höljervangen, laila.holjervangen@liu.se.

Senast publicerad: