Ordförklaringar:

Forskningsstöd för ATMP

Det finns ett stort utbud av forskningsstöd och rådgivning för dig som genomför kliniska prövningar med ATMP.

Stöd och rådgivning från ATMP-centrum

Koordinering

Vi koordinerar de verksamheter som behövs för genomförandet av forskningsstudier med ATMP. Det innebär bland annat kontakt med prioriteringsråd och initial koordinering av de verksamheter som ska vara delaktiga i prövningen. Detta gäller både för akademiska och industrisponsrade prövningar.

Stöd i regulatoriska frågor

Vi ger stöd i regulatoriska frågor specifika för ATMP-området, till exempel med GMO/GMM-regelverket. Vi hjälper även till att administrera avtal och juridiska frågor specifika för ATMP-området för att säkerställa att kliniska prövningar med ATMP görs i enlighet med gällande lagstiftning.

Projektstöd

Vi erbjuder uppstartsstöd för de delar som är specifika för en ATMP-prövning. Du som är prövare och din klinik får direkt stöd inför uppstart av prövningen. I de fall läkemedlet mottas och förvaras via regionens egna apoteksfunktion kan specifik överenskommelse behövas. ATMP-centrum och Regionala enheten för läkemedel hjälper till här med vilken typ av dokumentation som behövs.

Kvalitetssäkring

Vi verkar för att kvalitetssäkra alla ATMP-prövningar i regionen. Det innebär bland annat att vi i samarbete med Regionala enheten för läkemedel hjälper till att ta fram specifik dokumentation och instruktioner för hur balnd annat läkemedleshanteringen ska ske. Vi stöttar även i det underlag som behövs för att genomföra en First in Human (FiH)-prövning av ett ATMP-prövningsläkemedel.

Övrigt forskningsstöd

För de delar av en prövning som är mer generella och inte kräver specifikt ATMP-stöd erbjuder Kliniska Studier Sverige - Forum Söder ett stort utbud av forskningsstöd och rådgivning till forskare och forskningspersonal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen.

Forum Söders forskningsstöd och rådgivning

Kontakta oss

ATMP-centrum är en väg in för industri, akademi och prövare för hjälp och stöd vid införande av ATMP i kliniska prövningar. Kontakta oss på atmp-centrum@skane.se.

Senast publicerad: