Ordförklaringar:

Stödstrukturer för kliniska studier

I Södra sjukvårdsregionen finns ett flertal aktörer som arbetar med infrastruktur för genomförande av kliniska studier. Hit kan du som forskare eller forskningspersonal vända dig för stöd eller rådgivning.

Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd)

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett kunskapscentrum som stödjer regionerna i arbetet med att, utifrån den nationella cancerstrategin, utveckla cancervården i södra sjukvårdsregionen. RCC Syd ska knyta samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive rehabilitering, forskning och palliativ vård.

Uppdrag omfattar att stärka klinisk cancerforskning, såväl nationellt som sjukvårdsregionalt för att vetenskapliga framsteg snabbt ska komma cancerpatienter till del.

Forskning och innovation, RCC Syds webbplats Länk till annan webbplats.

Biobank

Om du planerar att använda biobanksprov för forskning och därmed vill få tillgång till prov i svenska biobanker, krävs ett biobanksavtal. Detta gäller även om du vill samla in prov för vård eller till en forskningsstudie.

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning där hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar för en god vård och forskning.

Infrastrukturen Biobank Sverige stöds av Sveriges Kommuner och Regioner samt Vetenskapsrådet och syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, nationellt som internationellt.

Forskningsguiden, Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Regionalt biobankcentrum Syd (RBC Syd) är ett stöd för verksamheter i frågor som berörs av biobankslagen inom Södra sjukvårdsregionen.

Regionalt biobankscentrum (RBC Syd), Vårdgivare Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: