Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Datahantering

Datahantering i kliniska studier

Datahantering avser hur forskningsmaterial hanteras, organiseras och struktureras under forskningsprocessen. Strukturerad datahantering är en förutsättning för att få data med hög kvalitet, vilket också förenklar den slutliga analysen av studien. Det är viktigt att datahanteringen följer gällande regelverk. Specifika regelverk finns för datahantering i kliniska prövningar.

Vårt stöd inom datahantering

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder forskare och forskargrupper inom Södra sjukvårdsregionen tjänster och rådgivning inom Data Management. Med Data Management avses hanteringen av data i en klinisk prövning. Du får strukturerade informationsmängder av hög kvalitet, som förenklar den slutliga analysen av studien.

Region Skånes stöd inom datahantering

  • Råd och stöd generellt i Data Management-frågor
  • Hjälp att bygga, driftsätta och underhålla eCRF (elektroniskt Case Report Form)
  • Skapa Data Management Plan (DMP) samt Data Entry Instructions (DEI)

Vi använder REDCap och data lagras inom Region Skåne.

Kontakt och kostnad

Du kan få kostnadsfri kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte.

Vi erbjuder även löpande projektstöd eller aktiv medverkan i projektet under hela eller delar av ett forskningsprojekt. Dessa tjänster debiteras.

Kontakta oss för mer information

Vi kan ge råd och stöd generellt i Data Management-frågor. Kontakta fou@kronoberg.se

För specifika frågor inom Region Blekinge kontakta: fou.kompetenscentrum@regionblekinge.se

Senast publicerad: