Ordförklaringar:

ATMP-centrum värd för nationellt nätverksmöte

I september anordnades det andra nationella nätverksmötet för sjukhusknutna nätverk som arbetar med ATMP-frågor. Mötet hölls i Lund och värd för mötet var Region Skånes ATMP-centrum tillsammans med ATMP2030 och det nationella nätverket. Mötet var lyckat med god uppslutning och stort erfarenhetsutbyte.

Nätverk stort värde för ATMP

På det andra nationella nätverksmötet för ATMP-frågor gavs uppdateringar från arbetet inom olika ATMP-nätverk och man diskuterade hur nätverken kan hjälpas åt att underlätta införande och användning av ATMP i sjukvården. ATMP-centrum som stod värd för mötet presenterade sin verksamhet som finns på Skånes universitetssjukhus i Lund. Gisela Helenius, enhetschef ATMP-centrum, ser att nätverken skapar stort värde inom ATMP där utvecklingen går snabbt framåt.

- De nationella nätverken är värdefulla för oss eftersom vi får möjlighet att ta hjälp av kompetenta kollegor runt om i landet och få inspiration av hur andra har valt att bygga upp sin verksamhet. Det är väldigt viktigt eftersom det händer så mycket inom det här området just nu, säger Gisela Helenius, enhetschef ATMP-centrum.

Gemensamt mål

Det var cirka 30 personer på plats och ytterligare ett tjugotal personer deltog digitalt. Deltagarna kom från hela Sverige och nästan alla universitetssjukhus var representerade. För att stärka samverkan ytterligare hade man bjudit in en rad olika ATMP-nätverk. Mötet var ett värdefullt tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan olika delar av hälso- och sjukvården och mellan olika delar av landet.

- På denna korta tid som nätverket funnits har de olika nätverken blivit mer synkade med varandra och det är tydligt att alla jobbar mot ett gemensamt mål, säger Gisela Helenius.

Nationellt nätverksmöte för ATMP-centran

Uppslutningen var god på andra mätverksträffen för ATMP-centran. Foto: ATMP Sweden.

ATMP-centrum på Skånes universitetssjukhus i Lund

Region Skånes ATMP-centrum är kontaktpunkten för industri, akademi och andra intressenter inom ATMP i Skåne. Centret är en sammanhållande struktur som utvecklar processer för att öka och förbättra forskningen inom ATMP-området och säkerställa patientsäkerheten för denna typ av studier.

ATMP-centrum är en väg in för industri och akademi vid förfrågningar och genomförande av kliniska ATMP-projekt. Man bistår även vid implementering av marknadsgodkända ATMP-läkemedel. Centret stöttar kliniker och andra inblandade enheter i Region Skåne och hjälper till med bland annat regulatoriska frågor, juridik och avtal för att säkerställa att kliniska ATMP prövningar görs i enlighet med gällande lagstiftning.

Mer information om ATMP-centrum på Skånes universitetssjukhus

Senast publicerad: