Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i statistik

Statistik har en central roll i klinisk forskning. Grundläggande kunskap i statistik är en förutsättning för att kunna planera och genomföra kliniska studier med god kvalitet.

Stort utbud av statistikutbildningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder ett flertal utbildningar inom statistik, från kortare workshops i specifika ämnen till mer omfattande utbildningar. Utbildningarna ger kunskap om statistiska metoder och studiedesign kopplat till kliniska studier. Kurserna går bland annat igenom:

  • Studiedesign
  • Dimensionering av studier (poweranalys)
  • Datahantering
  • Val av statistisk analysmetod

Vem är utbildningarna för?

Våra utbildningarna riktar sig till dig som har behov av ökad kunskap inom statistik för att kunna genomföra studier med god kvalitet.

Se utbudet av utbildningar i din region

Senast publicerad: